Неуплата кредита последствия украина

Последствия невыплаты кредита

Доброе время суток.
Уважаемые юристы ответьте пожалуйсто на два вопроса:

1. Могут ли судебные исполнители для оплаты долга по невыплаченому кредиту как-то использовать собственность должника, коей является часть квартиры, при условии, что собственниками этой квартиры являются еще трое родственников, и что иного жилья у должника нет.

2. Возможен ли бесконечный рост долга по кредиту, за счет процентов, штрафов и пени, при условии его невыплаты, и если нет, то каким сроком этот рост ограничен.

По возможности подкрепляйте свой ответ статьями законодательства Украины.
Заранее благодарен.

Надати питанню статус

Надати VIP статус

Зверніть увагу фахівців до свого питання, присвоївши йому статус

 • Розміщення питання вище за інших протягом 48 годин
 • Збільшення переглядів в 4-20 разів
 • Найшвидший спосіб збільшити відгук

Детальніше про послугу

Оберіть зручний для Вас спрособ оплати:

Банківська карта (12 грн)

Для присвоєння питання статусу відправте SMS з текстом 91505+13628 на номер 3161 – вартість 12,5 грн з урахуванням ПДВ. Додатково утримується збір до Пенсійного фонду у розмірі 7,5% від вартості послуги без урахування ПДВ. Для отримання послуги необхідно відправити 1 SMS.

Важливо! Гроші, витрачені на SMS, йдуть на розвиток і рекламу сайту Legalans.com для залучення більшого числа юристів, які відповідають на ваші запитання!

1. Могут ли судебные исполнители для оплаты долга по невыплаченому кредиту как-то использовать собственность должника, коей является часть квартиры, при условии, что собственниками этой квартиры являются еще трое родственников, и что иного жилья у должника нет.

Звернути стягнення на єдине житло боржника можливо, але за двох умов:

1) розмір заборгованості по виконавчому провадженню перевищує 10 мінімальних заробітних плат (ч.7 ст.52 ЗУ «Про виконавче провадження») — станом на лютий 2012 року це 10730 грн.

2) у боржника недостатньо коштів чи рухомого майна для погашення заборгованості (ч.1 ст.63 ЗУ «Про виконавче провадження»).

Якщо частка боржника у квартирі не визначена (спільна сумісна власність), то ця частка визначається судом за поданням державного виконавця (ч.6 ст.52 ЗУ «Про виконавче провадження», ч.1 ст.379 ЦПК України).

2. Возможен ли бесконечный рост долга по кредиту, за счет процентов, штрафов и пени, при условии его невыплаты, и если нет, то каким сроком этот рост ограничен.

За загальним правилом, зобов’язання по кредитному договору припиняється виконанням, проведеним належним чином (ч.1 ст.599 ЦК України).

Належним виконанням кредитного договору з боку боржника являється повне фактичне погашення заборгованості.

Таким чином, якщо боржник не погашає заборгованість по кредиту, а банк своєчасно (не пропускаючи строк позовної давності) звертається до суду, то проценти, штраф і пеня можуть нараховуватись по суті безкінечно.

______________________________
Закон України «Про виконавче провадження»
Стаття 52. Порядок звернення стягнення на кошти та інше майно боржника
. 7. У разі якщо сума, що підлягає стягненню за виконавчим провадженням, не перевищує десяти розмірів мінімальної заробітної плати, звернення стягнення на єдине житло боржника та земельну ділянку, на якій розташоване це житло, не здійснюється. У такому разі державний виконавець зобов’язаний вжити всіх заходів для виконання рішення за рахунок іншого майна боржника.

Стаття 63. Звернення стягнення на будинок, квартиру, інше приміщення та земельну ділянку фізичної особи
. 1. Звернення стягнення на будинок, квартиру, земельну ділянку, інше нерухоме майно фізичної особи проводиться у разі відсутності в боржника достатніх коштів чи рухомого майна. При цьому в першу чергу звертається стягнення на окрему від будинку земельну ділянку, інше приміщення, що належать боржнику. В останню чергу звертається стягнення на житловий будинок чи квартиру, в якому фактично проживає боржник.

Стаття 52. Порядок звернення стягнення на кошти та інше майно боржника
. 6. Стягнення на майно боржника звертається в розмірі і обсязі, необхідних для виконання за виконавчим документом, з урахуванням стягнення виконавчого збору, витрат, пов’язаних з організацією та проведенням виконавчих дій, штрафів, накладених на боржника під час виконавчого провадження. У разі якщо боржник володіє майном спільно з іншими особами, стягнення звертається на його частку, що визначається судом за поданням державного виконавця.

Цивільний процесуальний кодекс України
Стаття 379. Визначення частки майна боржника у майні, яким він володіє спільно з іншими особами
. 1. Питання про визначення частки майна боржника у майні, яким він володіє спільно з іншими особами, вирішується судом за поданням державного виконавця.
. 2. Суд у десятиденний строк розглядає це питання у судовому засіданні з повідомленням сторін та заінтересованих осіб. Неявка сторін та інших осіб не є перешкодою для вирішення питання про визначення частки майна боржника у майні, яким він володіє спільно з іншими особами.

Читать еще:  Последствия признания банкротом индивидуального предпринимателя

Цивільний кодекс України
Стаття 599. Припинення зобов’язання виконанням
. 1. Зобов’язання припиняється виконанням, проведеним належним чином.

Стаття 605. Припинення зобов’язання прощенням боргу
. 1. Зобов’язання припиняється внаслідок звільнення (прощення боргу) кредитором боржника від його обов’язків, якщо це не порушує прав третіх осіб щодо майна кредитора.

Что будет, если не платить кредит? Возможные последствия и риски

Рассказываем о возможных последствиях неисполнения кредитных обязательств. Что будет, если не платить кредит? Отвечают наши юридические консультанты.

Последствия неуплаты кредита

Ответ на вопрос о том, чем грозит неуплата кредита, зависит от нескольких обстоятельств, в частности от суммы долга, условий кредитного договора, наличия/отсутствия залога и поручительства.

Важно понимать, что нельзя просто взять и перестать платить взносы по кредиту. В этом случае банк обязательно предпримет те или иные меры воздействия с целью получить как сумму основного долга, так и проценты по нему.

Рассмотрим основные меры, принимаемые кредитными организациями при невозврате долга:

 1. Начисление пени и штрафа за просрочку уплаты ежемесячного взноса. Начисление пени начинается уже на следующий день после наступления даты очередного платежа и продолжается по день погашения долга включительно. Пеня начисляется автоматически во всех случаях просрочки, а вот штрафные санкции при негрубом нарушении могут отсутствовать — все зависит от условий договора с банком. Конкретные размеры этих санкций также определяются условиями договора.
 2. Направление должнику писем с требованием погасить долг и приглашением в банк для обсуждения возникшей ситуации.
 3. Продажа долга коллекторам. В этом случае кредитором по заемному обязательству становится коллекторское агентство. В таком случае вам стоит ожидать не только писем от коллекторов, но и попыток вступить с вами в личные переговоры. Нужно иметь в виду, что закон не наделяет коллекторов правом применять к должникам меры принуждения. В частности, они не вправе проникать в жилище против воли жильцов, изымать имущество, арестовывать счета и т. п., однако серьезно подпортить жизнь своими настойчивыми требованиями вполне способны. Кроме того, коллекторы, получившие кредитный долг с соблюдением норм закона об уступке долга, могут предъявить иск должнику.
 4. Обращение банка в суд. На этом вопросе остановимся подробнее.

Первые действия банка при неуплате кредита

При оформлении кредита большинство заемщиков уверены в своих силах. Но жизнь может распорядиться так, что привычный уровень доходов уменьшается. И в такой ситуации оплачивать ежемесячный платеж становится нечем. Долг начинает накапливаться как снежный ком, ведь к основной сумме кредита с процентами приплюсовываются и штрафы за просрочки выплат.

Банк, отслеживая отсутствие оплаты по кредиту, начинает напоминать заемщику о необходимости своевременного внесения платежей. В ход идут разные аргументы, начиная от просьб погасить долг, заканчивая угрозами начисления внушительных сумм штрафов.

Банки могут также требовать досрочно погасить всю сумму задолженности, что в тяжелом финансовом положении становится и вовсе невозможным. Впрочем, банковские сотрудники могут лишь напоминать и уведомлять, больших полномочий они не имеют.

В некоторых банках запугивают должников внесением в черный список заемщиков. При наличии просрочек кредитная история действительно будет подпорчена, подробнее об этом рассказано здесь.

Что это означает? В дальнейшем при обращении в этот или другой банк вы получите отказ из-за своей плохой КИ как неблагонадежный заемщик.

Что будет, если банк передаст долг коллекторам?

В случаях, когда банк считает долг безнадежным, он может быть продан коллекторскому агентству. Коллекторы работают более жестко, нежели банковские сотрудники.

В ход могут идти постоянные телефонные звонки на работу и домой, рассылка обычных и электронных писем, а также личные визиты. Требование всегда одно – полностью погасить задолженность, которая, к тому же, начинает быстро расти.

Однако стоит учитывать, что согласно законодательству, коллекторы не имеют право делать следующее:

 1. Применять или угрожать применением физической силы, угрожать убийством или причинением вреда здоровью.
 2. Уничтожать или повреждать имущество.
 3. Оказывать психологическое воздействие, которое унижает и оскорбляет достоинство человека.
 4. Использовать в качестве убеждения методы, опасные для жизни и здоровья. Например, у всех на слуху случай, когда работники коллекторского агентства бросили в окно частного дома должника бутылку с зажигательной смесью. В результате пострадал ребенок.
 5. Сообщать сведения о должнике посторонним лицам. Известны случаи, когда такая информация передавалась на работу заемщика, размещалась в интернете и т. д.
 6. Обманывать заемщика по вопросам суммы долга, уголовного преследования или передачи дела в суд.
Читать еще:  Основания отмены судебного приказа о взыскании задолженности

Кроме того, законом ограничиваются действия по общению с должником:

 • В будние дни коллектор может звонить только с 8 утра до 10 вечера. В выходные – с 9 до 20 часов.
 • Личные встречи не более 1 раза в неделю.
 • Телефонные разговоры не более 1 раза в сутки, 2 раз в неделю, 8 раз в месяц.

Если коллекторы начинают угрожать вам и вашим родственникам, то вам необходимо записывать ваши телефонные разговоры на диктофон или при помощи специальных программ для смартфонов, после чего делать распечатку и идти с ней в полицию и прокуратуру.

Заемщику нужно действовать законно и правомочно. То есть необходимо обратиться в суд.

 • Во-первых, это позволит признать передачу долга коллекторской компании незаконной сделкой.
 • Во-вторых, можно предъявить иск банку, поскольку финансовое учреждение нарушает законодательство, разглашая банковскую тайну и передавая персональные данные заемщика третьим лицам.

Коллекторы умеют воздействовать на должников психологически. Но они лишены любых полномочий по взысканию или аресту имущества. Поэтому главное в такой ситуации – не поддаваться панике.

Банк подал в суд: что дальше?

Обращение в суд обычно происходит через полгода-год после того, как заемщик перестает платить кредит. Однако в некоторых случаях этот срок может быть значительно меньше (месяц-два) или значительно больше (несколько лет). Чаще в суд обращается банк, а не коллекторское агентство, поскольку в большинстве случаев именно у банка остается право требования по кредиту. Однако судебный процесс – это дополнительные издержки для банка, и если речь идет о небольших суммах, то суда может и не быть. Вопрос о том, какую сумму считать «небольшой», зависит от конкретного банка и региона России. Например, в Москве практически не бывает судебных процессов при задолженности менее 50 тыс. руб.

Сначала банк обращается в мировой суд, который выносит судебный приказ без выслушивания заемщика. Не стоит беспокоиться об этом, поскольку можно будет просто написать заявление об отмене судебного приказа и тогда будет подано новое заявление в районный суд. Стоит готовиться к тому, что судебный процесс может длиться много месяцев. Если представить юридические факты, касающиеся невозможности оплачивать кредит, тогда суд может в значительной мере снизить сумму долга. Если объявить себя банкротом и не платить кредит, тогда по решению суда у человека будет конфисковано и распродано все имущество в пользу кредитора.

Заемщику необходимо действовать следующим образом:

 1. Являться на каждое судебное заседание.
 2. Подготовить документы об ухудшении материального положения в виду потери работы, перевода на более низкооплачиваемую должность, затяжной болезни или, например, рождения ребенка, что требует дополнительных затрат. Если вы писали заявление на реструктуризацию, а банк не пошел вам на встречу, то это будет вам на руку.
 3. Также следует обратиться к адвокату, чтобы подготовить встречный иск к банку. Необходимо добиться пересчета процентов и прочих комиссий, которые были начислены финансовым учреждением.

По результатам заседаний суд выносит один из следующих вариантов решения:

 • Обязать должника уплатить задолженность единовременно (в том числе за счет самостоятельной продажи имущества).
 • Погашать долг отчислениями от зарплаты в течение какого-либо периода времени.
 • Погасить кредит целиком, но без пеней и штрафов за просрочку.
 • Реструктурировать кредит
 • Взыскать задолженность принудительно из имущества заемщика.

В течение 10 дней после получения решения вы имеете право оспорить его, подав апелляцию. Делать это имеет смысл, если вы уверены, что суд не учел существенных обстоятельств (например, не принял во внимание, что вы устроились на работу, и постановил немедленно взыскать долг за счет вашей машины).

Послесудебный этап: что будет?

Если суд вынес решение принудительно взыскать с вас задолженность, соответствующие исполнительные документы (судебный приказ, исполнительный лист) передаются приставам, и те начинают исполнительное производство.

Приставы имеют право:

 • накладывать арест или продавать с торгов имущество и имущественные права;
 • накладывать арест или взыскивать периодические выплаты на банковские счета;
 • выселять должника из квартиры (на единственное жилье можно наложить арест, но выселить из него нельзя).

Закон позволяет проводить и другие действия, в том числе от имени и за счет должника.

Арест имущества

Арест движимого и недвижимого имущества – почти обязательная процедура, если дело дошло до признания банкротства физлиц и юридических субъектов. Арест налагается также в тех случаях, если вы брали кредит под залог.

До недавнего времени бывшие клиенты банка могли надеяться, что арест единственного жилья невозможен. Однако в настоящее время даже такое жилье может быть использовано для извлечения дополнительного дохода, который направлялся бы на уплаты долга банку. В компетенции пристава наложить арест на такое имущество и запретить право распоряжаться им, пока долг не будет оплачен.

Читать еще:  Чистый долг формула расчета по балансу

Индексация суммы долга

Без индексации человек, взявший в долг 100 рублей 10 лет назад, выплачивает кредитору именно эту сумму.

Однако в результате инфляции, девальвации и экономических кризисов реальная ценность упомянутой суммы снижается в несколько раз. Должник окажется в выигрыше, кредитор – в дураках.

На фоне перманентной нестабильности рубля индексация суммы долга приобретает особенную актуальность. Такое решение обычно принимается в случаях, когда вердикт суда по поводу выполнения долговых обязательств уже вступил в силу, но должник по каким-то причинам не исполнил его либо исполнил лишь спустя несколько лет.

Угроза индексации – своего рода стимул для должников исполнять судебные решения более расторопно.

Направление исполнительного листа по месту работы

Суть такого исполнительного механизма предельно ясна. Когда у гражданина нет ценного имущества и денег на депозитах, это не значит, что банки простят ему все долги. Платить по счетам все равно придётся.

По месту работы лица приставы направляют исполнительный лист, который предписывает удержание части суммы от положенной должнику зарплаты в пользу кредитодателя. Обычно это 50% от официального оклада. Через суд можно добиться уменьшения процента выплат, но полностью отменить такое решение не получится.

Ограничения в правах

Помимо взыскания денег, существуют другие механизмы воздействия на нерадивых заемщиков. Например, им запрещается покидать страну, пока долги по кредитам не будут выплачены полностью.

Лицам, признанным банкротами, запрещается в течение определенного срока занимать руководящие должности.

Пути решения проблемы, если нет возможности платить кредит

Банкротство физического лица

Если ваша задолженность составит 500 тыс. рублей и более, то в судебном порядке можно признать себя банкротом. Если у вас есть какое-то имущество или сбережения — они будут реализованы в счет уплаты долга, а даже если нет — долг перед банком все равно будет считаться погашенным.

В чем преимущество? Если у вас нет официального дохода или имущества в собственности, которое могут забрать судебные приставы для погашения задолженности, то все кредиты с вас просто спишут, и вы не будете никому и ничего должны.

Есть ли минусы? Разумеется, в частности — факт банкротства будет зафиксирован в вашей КИ, и банки будут вам отказывать в выдаче нового займа, шансы на его получение будут близки к нулю.

Реструктуризация

Если вы испытываете временные материальные трудности, то банк может провести реструктуризацию кредита. Не путайте с рефинансированием, которое означает кредитование в другом банке для погашения одного или нескольких кредитов. А реструктуризация – это изменение существующих условий кредитного договора в сторону их смягчения.

Разберем на примере Сбербанка, как проходит реструктуризация. Банк предлагает 3 варианта:

 1. Изменение валюты (как правило, конвертация в рубли).
 2. Увеличение срока кредитования и, соответственно, уменьшение ежемесячного платежа.
 3. Отсрочка или льготный период, когда на какое-то время снижается сумма ежемесячного платежа.

Реструктуризация доступна не всем, а только тем, кто:

 • потерял работу;
 • стал получать меньшую, чем раньше, зарплату;
 • призван в армию;
 • родил ребенка и находится в отпуске по уходу;
 • потерял трудоспособность.

Рефинансирование долга

В последние годы активно развивается еще одна услуга, призванная снизить долговое бремя заемщиков. Это рефинансирование. Вы в банке получаете кредит для того, чтобы погасить один или несколько кредитов в других банках. Плюсы такого кредитования очевидны:

 1. Вы получаете новый кредит на более выгодных условиях (иначе не стоит и заморачиваться).
 2. Заменяет несколько кредитов одним, что, несомненно, удобнее.
 3. Не портите свою кредитную историю и сохраняете имидж добросовестного плательщика.

В разных банках рефинансирование проводится на различных условиях.

Возможна ли уголовная ответственность за неуплату кредита?

В случае злостного уклонения от погашения долга по кредиту виновный может быть привлечен к ответственности, предусмотренной статьей 177 Уголовного кодекса. Однако это возможно лишь в том случае, если сумма долга превышает 1,5 млн руб.

Могут ли посадить за неуплату кредита? Да, за данное нарушение суд может назначить лишение свободы сроком до 2 лет (как реально, так и условно). Однако при наличии смягчающих обстоятельств суд, вероятно, применит более мягкие виды наказаний, такие как штраф (до 200 тыс. руб.), обязательные или принудительные работы, арест сроком до полугода.

В заключение стоит сказать еще об одном важном последствии неуплаты кредита. Так как сведения о каждом непогашенном долге попадают в бюро кредитных историй, заемщику, серьезно нарушившему условия кредитного договора, вряд ли в ближайшем будущем выдадут заем и другие банки.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector